Home / Các công trình khoa học (page 17)

Các công trình khoa học

Căn nhà cứu trợ

    Với cái tên khiêm tốn Shelter (chốn nương tựa, ẩn náu…), sản phẩm nhà đối phó trường hợp khẩn cấp, thảm họa thiên nhiên sử dụng vat tu bao on được đánh giá cao về tính linh hoạt. Căn nhà Shelter Sản phẩm Shelter của Hãng kiến trúc …

Read More »